EIP – Ezt vedd!

Az ’Ezt-VEdd’ EIP operatív csoport célja, hogy innovatív szolgáltatások kidolgozása révén erősítse a kistermelők és élelmiszerfeldolgozók rövid ellátási láncokba (REL) integrálását, a termelés növelését és biztonságosabbá tételét és támogassa az egész helyi élelmiszer szektor bővülését.

Ebben a dokumentumban projektünk résztvevőit mutatjuk be néhány sorban.

RURAL Szociológiai és Kommunikációs Bt.:
Kutatás-fejlesztéssel foglalkozó tanácsadó cég, a vidékfejlesztés, fenntarthatóság, falusi turizmus és kulturális örökségvédelem összefüggéseiben. Egyik tulajdonosa, Nemes Gusztáv PhD a téma nemzetközileg elismert szakértője, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének kutatója, nemzetközi K+F projektek résztvevője és számos fontos publikáció szerzője. Cégünk, a Rural Bt (Vidékfejlesztési és kommunikációs Bt.) a vidékfejlesztés területén működő tanácsadó és kutató vállalkozás, mely a tulajdonosok (Nemes Gusztáv PhD és Fazekas Zsuzsanna PhD) tudományos felkészültségére, szakmai tapasztalatára és kapcsolatrendszerére támaszkodva vesz részt helyi termékekkel, fenntartható turizmussal, kulturális örökséggel kapcsolatos vidék és közösségfejlesztési projektekben. A kezdetektől szorosan együttműködnek az Éltető Balaton-felvidékért LEADER HACS-csal (HACS tagként, tanácsadóként, önkéntesként, fizetett alkalmazottként, stb.), a környék civil szervezeteivel és vállalkozóival. A Rural Bt tevékeny részt vállat az Éltető stratégiáinak kidolgozásában, a Vidék Minősége Védjegy létrehozásában, ma Védjegy országos minősítő szervezetének szakmai hátterét és az Országos Védjegy Egyesület alelnökét adja.

Nemes Gusztáv Ph.D:
MTA Kutatóhely alkalmazottja, PhD tanulmányok és doktori fokozatot szerzett 2004-ben, a Newcastle upon Tyne Egyetem, Centre for the Rural Economy tanszékén. Disszertációja Magyarország EU csatlakozási felkészülését vizsgálta és elemezte a vidékfejlesztés szempontjából.


Fazekas Zsuzsanna

Kertészmérnök, valamint a Corvinus Egyetemen szerzett vidékfejlesztés PhD fokozatot. Korábban az Éltető Balaton-felvidékért Egyesületnél dolgozott projektmenedzserként, gyermekei születése után pedig a Rural Szociológiai és Kommunkációs Bt. munkatársa lett. Tudományos témája az innovációk terjedése a vidéki gazdaságban.

Kalán Gréta (Mamka lekvár)
2014-ben alapította lekvár és szörpkészítő manufaktúráját. Termékei között egyaránt megtalálhatóak a hagyományos lekvárok és szörpök, valamint készít igazi lekvárkülönlegességeket is. 
Barnagon él családjával és itt is dolgozik. Családi birtokaik Csopakon és Barnagon találhatóak, ahol ökológiai gazdálkodást folytatnak. Innen származnak az alapanyagok. A termékek egyáltalán nem tartalmaznak tartósítószereket és egyéb adalékanyagokat. Hagyományos befőzési technikával, kizárólag természetes alapanyagokból készülnek. 

Reményik Kálmán (Vászolyi Sajtmanufaktúra)
2011 óta készít kézműves sajtokat két alkalmazottal Vászolyon. Csak tehéntejből készült sajtokat állít elő. Ezeket a környékbeli és budapesti éttermek megrendelésére szállítja ki. Emellett kisebb üzleteknek is beszállítója.

Dobossy Károly (Royesfarm)

Szentantalfa és Balatoncsicsó határában gazdálkodik, gazdaságában 20 tehenet fejnek naponta. Termelési helyszínéhez közeli piacokon árusít és viszonteladókkal is dolgozik. Rövid ellátási láncok kapcsán meghatározó tapasztalata a rendelésre történő házi termékek készítése, főként a környékbeli lakosok számára.

Szabó Bálint
Kistermelőként 2008 óta foglalkozik élelmiszer-feldolgozással Óbudaváron. Termékeit budapesti éttermekben, a Kőlevesben és a Lakatos Műhelyben is meg lehet kóstolni, emellett a Balaton körül rendszeres beszállítója a Kalóz, Malackrumpli, Code Zero és Terasz éttermeknek. Korábban leginkább termelői piacokon értékesített, ezt mára felváltotta a házhozszállítás és közvetlen háztól értékesítés.

Szegedyné Fricz Ágnes
Kertészmérnök, közgazdász egyik fontos kutatási és érdeklődési területe a helyi termékek szerepének vizsgálata a vidékfejlesztésben. Az Agrárminisztériumban kiemelt feladata volt, hogy koordináltja a helyi termékek előállításával kapcsolatos jogszabályok, higiéniai és egyéb ágazatspecifikus útmutatók kidolgozását. A közigazgatásban szerzett tapasztalatait felhasználva a célja, hogy segítse a helyi termékek előállítóit és a vidéki közöségeket a szakmai kérdéseik megoldásában.

Molnár Adrienn PhD
Fő kutatási területe az ellátási lánc és hálózat teljesítményeinek és kapcsolatainak vizsgálata. Emellett az agribusiness chain és a tradicionális élelmiszer szektor kapcsolataival foglalkozott. Nemzetközi projekteknek köszönhetően saját development workshop munkatervet dolgozott ki, amely lehetővé teszi az innováció mérését és elősegítését az EIP projekt keretei között.

Bakucs Zoltán
A kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem Közgazdaságtudomány kar, Agrárgazdaság szak elvégzése után, 1999-ben felvételt nyert a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (ma Budapesti Corvinus Egyetem) Gazdálkodási és Szervezéstudományi PhD Programjára, ahol 2005 márciusában szerezte meg a doktori címet. 2003 szeptemberében fiatal kutatóként került a Közgazdaságtudományi Intézetbe, ahol 2013 januárja óta tudományos főmunkatársként dolgozik. Kutatási, valamint publikációs tevékenysége a mezőgazdasági termékek kereskedelmi árrése illetve ártranszmissziója, mezőgazdasági árak, földpiac, valamint a makrogazdasági mutatók és mezőgazdasági változók kölcsönhatása, hatékonyság elemzés, valamint újabban regionális és vidékfejlesztés témakörökhöz kapcsolódik. Újabban, vidékfejlesztési támogatások hatásának elemzésével, régiók fejlettségi konvergenciájának elemzésére is kiterjesztette munkásságát.